OMS Web Check – Web Page Monitoring – Part II

OMS Web Check – Web Page Monitoring – Part II Runbook’un publish edilmesi; RunBook’un Start edilmesi; 9.Custom Field configurasyonu iligli alaları custom dashboard için extract ediyoruz. Kontrol için; Type=Event EventID=10001 Source=OMSWEBCHECK | select TimeGenerated, Website_CF, WebCheckStatus_CF, WebCheckStatusText_CF, WebCheckResponseMs_CF Faydalı olması Read more