Exchange Online Dinamic Distribition Group Üyelerinin Listelenmesi

Exchange Online üzerinde oluşturmuş olduğunuz dinamic distribition grup üyelerini listemelek için; 1.Exchange Online Servislerine Powerhsell ile bağlanıyoruz: $UserCredential = Get-Credential $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection Import-PSSession $Session 2.Sonrasında aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz $FTE = Read more