Azure Information Protection & Azure RMS Troubleshooting

Azure Information Protection & Azure RMS Troubleshooting

Azure Information Protection ve Azure Right Management Service ile çalışırken karşılaşabileceğiniz yaygın problemler ve çözümleri sizlerle paylaşmak istiyorum ; Azure Information Protection Troubleshooting Guide

Problem.1 :  Microsoft Azure Information Protection servisine bağlantı problemi.

Username & Password bilgilerini girmiş olmanıza rağmen “You need to sign in to Azure Information Protection Service” uyarısı.

"You need to sign in to Azure Information Protection Service"
“You need to sign in to Azure Information Protection Service”

Çözüm :  Bu problem aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir ;

 • Azure Information Protection Servisi organizasyonunuz için aktif edilmemiş olabilir.
 • Azure Information Protection Servisi gerekli URL ‘lere erişemiyor olabilir.
  • Azure Information Protection servisini kullanmak istediğiz bilgisayar için firewall üzerinden incoming ve outgoing bağlantılar için port 443 üzerinden aşağıdaki URL ‘lere erişim izni sağlanmdığına emin olun.
   • *.aadrm.com
   • *.cloudapp.net

Problem.2 : RMS Template’lerini kullanarak bir dökümanı protect etmek istediğinizde güncel RMS template’lere erişim problemi.

Çözüm : Bu problem cache’te yanlış template’lerin bulunmasından kaynaklanır. 
Makinada bulunan template cache file ve ilgili register kayıtlarını silerek çözüm sağlayabilirsiniz;

 • Register Key ;

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC\<GUID of connection>\Template

 • Template Cache File ;

%localappdata%\Microsoft\MSIPC\Templates

 (C:\Users\”User”\AppData\Local\Microsoft\MSIPC\Template )

Problem.3 :  RMS Template’lerini kullanarak bir dökümanı protect etmek istediğinizde RMS servisine bağlantı problemi.

Username & Password bilgilerini girmiş olduğunuzda “The logged in users could not be authenticated. Please check your credentials or try signing out and signing back in” hatası.

"The logged in users could not be authenticated. Please check your credentials or try signing out and signing back in"
“The logged in users could not be authenticated. Please check your credentials or try signing out and signing back in”

Çözüm : Bu problem kayıt defterinde bulunan hatalı register kaydı ve yanlış configurasyonlardan kaynaklanır. Aşağıdaki register kayıtlarını ve ilgili klasörü silerek çözüm sağlayabilirsiniz.

 • Register Key ;

HKCU\Software\Microsoft\Office\XXX\Common\DRM. 

HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC

 • Configuration File ;

         %localappdata%\Microsoft\MSIPC\

%localappdata%\Microsoft\MSIPC\

Problem.4 : Sınıflandırma için özel bir etiket uygulama problemi.  Sınıflandırma için özel bir etiket uygulamak istediğiniz zaman “Azure Information Protection cannot apply this label. If this problem persists, contact your administrator” hatası.

"Azure Information Protection cannot appşly this label. If this problem persists, contact your administrator"
“Azure Information Protection cannot appşly this label. If this problem persists, contact your administrator”

Bu hata event viewer’da Event ID 303 olarak görülür.

Event ID 303

Çözüm : Bu problem kayıt defterinde bulunan hatalı register kaydı ve yanlış configurasyonlardan kaynaklanır.

Aşağıdaki register kayıtlarını ve ilgili klasörü silerek çözüm sağlayabilirsiniz.

 • Register Key ;

HKCU\Software\Microsoft\Office\XXX\Common\DRM. 

HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\MSIPC

 • Configuration File ;
 • %localappdata%\Microsoft\MSIPC\

 

Azure Information Protection Troubleshooting, Azure RMS Troubleshooting, AIP Troubleshooting, Azure Right Management Service Troubleshooting,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir