Managed Disk Kullanan Virtual Machine’lerin Region’lar Arası Taşınması

Çeşitli sebeblerden dolayı Managed Disk kullanan Azure VM’lerinizi region’lar arası taşımak isteyebilirsiniz. Azure Managed Disk’ler Azure IaaS VM’nin disk yönetimini, VM diskleriyle ilişkili depolama hesaplarını yöneterek basitleştirir, ancak bu durum, farklı region’larda managed diskler oluşturmak için depolama hesaplarında VHD dosyalarının Read more

Exchange Online Dinamic Distribition Group Üyelerinin Listelenmesi

Exchange Online üzerinde oluşturmuş olduğunuz dinamic distribition grup üyelerini listemelek için; 1.Exchange Online Servislerine Powerhsell ile bağlanıyoruz: $UserCredential = Get-Credential $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection Import-PSSession $Session 2.Sonrasında aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz $FTE = Read more

Azure Network Security Group’ların PowerShell ile Yönetilmesi

Azure Network Security Group’ların PowerShell ile Yönetilmesi, Öncelikle PowerShell ile Azure RM Account’ımıza Login olup çalışacağımız Subscription seçiyoruz. Login-AzureRMAccount Select-AzurermSubscription -SubscriptionId “XXXXXXX-1354886-123459876” # Değişkenler: $RGname= “RG_EmreMartin” $Nsgname= “TestNSG” $Location= “WestEurope” # Network Security Group Oluşturma New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupNAme $RGName -Location $Location Read more

Azure Storage Blob : Soft Delete Nedir ?

Azure Storage “Soft Delete”  silinmiş blob data’larınızın belirlemiş olduğunuz retention süresi boyunca recover edebilmenize olanak sağlayan bir özelliktir. Soft Delete özelliği tüm Azure region’larında kullanılabilir durumdadır.Varsayılan olarak storage account oluştururken bu özellik pasif durumdadır ve istenildiğinde mevcut storage account’lar içinde Read more

Azure Active Directory Application Proxy Nedir ?

Azure AD Application Proxy On-Prem ‘de host ettiğimiz uygulamalarımız için SSO ve Remote Access hizmetini servis olarak sunan Azure AD özelliğidir. Azure AD Proxy ile herhangi bir update yada ayarlama yapmanıza gerek kalmadan ve her hangi bir Web Application Proxy alt yapısına ihtiyaç duymadan uygulamalarınızı publish edebilir, Aynı zamanda Conditional Access, Two-Step verification gibi Azure AD yetkilendirme ve güvenlik özelliklerinden faydalanabilirsiniz…

Office 365 Servislerine PowerShell ile Modern Authenticaton ve MFA Kullanarak Baglanın

Office 365 PowerShell MFA Authentication: Office 365 hizmetlerine aşağıdaki GUI tabanlı script dosyasını kullanarak Modern Auth ve MFA ile powershell  kullanarak bağnabilirsiniz. Office 365 PowerShell MFA Authentication indir : Connect-O365-MFA-v2-5.ps1 Modern Authentication ile bağlanabileceğiniz servisler ; Exchange Online SharePoint Online Skype Read more

Azure Active Directory App ve Attribute Filtering Nedir ?

Azure Active Directory App ve Attribute Filtering Nedir?   Her hangi bir Microsoft cloud ürününü (Azure AIP, RMS, Exchange Online…) hybrid bir yapıda kullanamaya karar verdiğiniz zaman ilk  ön gerensinim on-premises Active Directory’nin Azure AD üzerine eşitlenmesidir ancak eşitlenmesi (Sync) gereken kullanıcı Read more